Arbeidsområder

Hovedarbeidsområde : Hordaland med base i Os Kommune

Maskinpark: 3 lastebiler , 2 traktorer, gravemaskin

Massetransport , jord , stein, fyllmasse , sand, pukk, grus ,

Transport for , entrepenører, kommune og private.

Vinterstid: Snøbrøyting , og salting og strøing ( både privat og kommunalt ).

Vedlikehold av private veger : Grøfting , grusing, planering .

Kjøring for Os Sjøfront i samarbeid med Veidekke.

Transport av masser til nye Halhjemsveien.